SINDICATO APURA E CONSTATA IRREGULARIDADES NA UBS SOIMCO